top of page
Copy_of_kutu_tasarım.jpg
pera-kiti-tamamı.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile gerçekleştirilen Müze Kiti Projesi'nin ikinci adımı olan Pera Müzesi Müze Kiti, kültürel miras, Osmanlı tarihi, Osmanlı maddi tarihi, Osmanlı sanat ve zanaatleri, Osmanlı resim tarihi, Anadolu bilim ve kültür tarihi ve de müze eğitimi konularını kapsamaktadır. 

 

Öğrencilerin kültürel mirasa duyarlılık, tarihi değer ve estetik algısı, araştırma, zaman ve kronolojiyi algılama ve kanıt kullanma becerileri edinmelerini amaçlayan Pera Müzesi Müze Kiti öğretmen eğitimleri, 54 değerli öğretmenin katılımıyla 21-22 Ocak, 2020 tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

 

2021 yılı itibariyle, Pera Müzesi Müze Kiti'nin öğretmen eğitimleri uzaktan eğitim formatında EBA platformu üzerinden gerçekleşmeye devam etmektedir. Devlet okullarında görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimiz, branş ve seviye fark etmeksizin Mebbis üzerinden açılan eğitimlere başvuruda bulunabilirler. Eğitimlerin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgilere EBA'da sol sütunda bulunan "Müze Deneyimleri" başlıklı sayfa üzerinden erişilebilir. 

bottom of page