top of page

EĞİTİM KİTLERİ

Öğretmenler ve öğrencilere yönelik, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ders kazanımları ile uyumlu, sürdürülebilir nitelikte geliştirdiği Kültürel ve Doğal Miras Eğitim Programı kapsamında, kültürel ve doğal mirasa dair müfredat içerikleri ve özel deneyimler sunan eğitim kitleri hazırlar.

ZİYARETÇİ KİTLERİ

Aileler, yetişkinler, yerli ve yabancı turistlere yönelik, kapsamlı, etkileşimli, kişiselleştirilebilir ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir müze deneyimi sunan özgün Müze Kitleri tasarlar.

SERGİ TASARIMI

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik ziyaretçi odaklı interaktif sergiler tasarlar. Sergiler için içerik tasarımı, endüstriyel ve mimari tasarım danışmanlığı verir.

ATÖLYE TASARIMI

Koleksiyon ve sergilere yönelik, tüm yaş grupları için eğitim atölyeleri tasarlar ve gerçekleştirir. Kalıcı ve süreli sergilere paralel rehberli tur ve eğitmen eğitimleri verir.  

İÇERİK GELİŞTİRME

Kültürel mirasın anlam ve öneminin farkındalığını artırmaya yönelik içerikler geliştirir. Alan uzmanlarını bir araya getirerek uluslararası standartlarda içerik üretir ve küratöryel danışmanlık hizmeti verir.

YAYINCILIK

Sanat ve kültürel alanlardaki basılı ve dijital mecralarda yayımlanan içerikleri düzenler; dil, anlatım ve içerik yönünden düzelterek yayıma hazır hâle getirir.

bottom of page