top of page
Screen Shot 2020-10-26 at 14.41.02.png

Milli Eğitim Bakanlığı ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile gerçekleştirilen Müze Kiti Projesi'nin üçüncü adımı olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti, kültürel miras, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası, tarih öncesi çağlar, Anadolu medeniyetleri kültür ve tarihi, Anadolu medeniyetlerinde yaşam biçimleri, Anadolu medeniyetlerinde sanat ve zanaat ve müze eğitimi konularını kapsamaktadır. 

 

Öğrencilerin kültürel mirasa duyarlılık, tarihi değer ve estetik algısı, araştırma, zaman ve kronolojiyi algılama ve kanıt kullanma becerileri edinmelerini amaçlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti'nin Öğretmen Eğitimleri EBA platformu üzerinden uzaktan eğitim formatında gerçekleşmektedir. Devlet okullarında görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimiz, branş ve seviye fark etmeksizin Mebbis üzerinden açılan eğitimlere başvuruda bulunabilirler. Eğitimlerin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgilere EBA'da sol sütunda bulunan "Müze Deneyimleri" başlıklı sayfa üzerinden erişilebilir. 

bottom of page