top of page

Milli Eğitim Bakanlığı ve Komet Kültür ve Sanat Projeleri işbirliği ile gerçekleştirilen Müze Kiti Projesi'nin ilk adımı olan Topkapı Sarayı Müze Kiti, kültürel miras, Osmanlı tarihi, Osmanlı maddi tarihi, Osmanlı sanat ve zanaati, Osmanlı mimarisi, Osmanlı saray yapısı ve kültürü ve de müze eğitimi konularını kapsamaktadır. 

 

Öğrencilerin kültürel mirasa duyarlılık, tarihi değer ve estetik algısı, araştırma, zaman ve kronolojiyi algılama ve kanıt kullanma becerileri edinmelerini amaçlayan Topkapı Sarayı Müze Kiti, 14-15-21 Aralık 2019 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen öğretmen eğitimlerinin ardından, İstanbul’da 36 semtte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 156 okulda, 22 farklı branştan 500 öğretmen ve 10.039 öğrenciye ulaştı. 

 

2020 yılında gerçekleşen dijitalizasyon sürecinin ardından, 2021 yılı itibariyle, Topkapı Sarayı Müze Kiti'nin öğretmen eğitimleri uzaktan eğitim formatında EBA platformu üzerinden gerçekleşmeye devam etmektedir. Devlet okullarında görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimiz, branş ve seviye fark etmeksizin Mebbis üzerinden açılan eğitimlere başvuruda bulunabilirler. Eğitimlerin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgilere EBA'da sol sütunda bulunan "Müze Deneyimleri" başlıklı sayfa üzerinden erişilebilir. 

Müze Deneyimi Sonrası 2. Ders Etkinliği: Tuzluk Oyunu 

bottom of page